Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 48: Hỗ trợ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bị bỏ rỏi. (TTHC mức 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả.
- UBND cấp xã xét duyệt, tổng hợp danh sách đề nghị UBND cấp huyện xem xét, Quyết định.
- UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, trả kết quả về UBND cấp xã, UBND cấp xã trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn..
+ Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn trả kết quả
+ UBND cấp xã kiểm tra, thẩm định, lập hội đồng xét duyệt cấp xã.
+ UBND cấp xã gửi công văn đề nghị kèm theo hồ sơ, danh sách, biên bản họp của hội đồng xét duyệt xã lên bộ phận 1 của cấp huyện.
+ Bộ phận 1 cửa nhận nhận hồ sơ, thẩm định chuyển cơ quan chuyên môn (phòng Lao động-TBXH huyện)
+ Phòng Lao động-TB&XH tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định và lập danh sách trình UBND huyện xem xét ra quyết định và trả kết quả cho công dân qua UBND xã.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị của gia đình, người thân hoặc người giám hộ có ý kiến của trưởng thôn, UBND xã nơi cư trú của đối tượng.
- Đơn của người nhận nuôi có ý kiến đồng ý cho nhận nuôi của người giám hộ hoặc người đang nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi (trường hợp trẻ em từ 9 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của trẻ em trong văn bản này) có xác nhận của trưởng thôn và ý kiến chấp thuận của UBND xã nơi trẻ sinh sống (mẫu 1b).
- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6) của trẻ có xác nhận của UBND xã
- Bản sao giấy khai sinh của trẻ
- Sơ yếu lý lịch của cá nhân hoặc chủ hộ gia đình nhận nuôi dưỡng trẻ có xác nhận của UBND xã nơi cư trú, kèm theo bản sao chứng minh thư nhân dân.
- Biên bản họp xét duyệt của UBND cấp xã và danh sách trích ngang kèm theo.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Luật Bảo vệ chăm sóc gia đình trẻ em.
- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 hướng dân một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.
- Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em.
Các thủ tục liên quan khác