Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 49: Xác nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo (TTHC mức 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả.
- UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị ( viết tay) có xác nhận của chính quyền địa phương
- Bản sao Sổ hộ khẩu
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết Giải quyết ngay trong ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 1592/QĐ-UB ngày 07/4/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.
- Kế hoạch số 49/KH-UB ngày 07/4/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.
Các thủ tục liên quan khác