Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 51: Hỗ trợ làm và sửa chữa nhà hư hỏng nặng cho hộ nghèo từ nguồn vận động (TTHC mức 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu biên nhận có ghi thời gian trả kết quả. 
- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị (viết tay) có xác nhận của chính quyền địa phương;
- Biên bản họp xét và đề nghị của chính quyền địa phương;
- Dự toán kinh phí xây dựng nhà ở của cơ sở được UBND xã, thị trấn phê duyệt.
- Công văn đề nghị của chính quyền địa phương;
- Biên bản thẩm định thực trạng về nhà ở của cơ sở.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 235/2000/QĐ-MTTW ngày 18/12/2000 của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng “Quỹ vì người nghèo”.
 
Các thủ tục liên quan khác