Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 52: Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất đối tượng lang thang xin ăn (TTHC mức 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Đối tượng (hoặc thân nhân của đối tượng) có nhu cầu hưởng chế độ cứu trợ đột xuất làm đơn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả.
- Cán Bộ Lao động – TB&XH cấp xã tiếp nhận hồ sơ của đối tượng, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền Quyết định qua Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện. 
- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình UBND ký và trả kết quả cho công dân qua UBND cấp xã.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn xin hưởng trợ cấp đột xuất (hoặc danh sách đối tượng cần trợ cấp đột xuất do Trưởng thôn, Trưởng khu phố lập).
- Biên bản của hội đồng xét duyệt cấp xã
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ)
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xa hội.
- Thông tư 09/2007 /TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn một số điều của NĐ 67/2007/NĐ.
 
Các thủ tục liên quan khác