Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 53: Giải quyết chế độ hàng tháng đối với Hộ gia đình có 2 người tàn tật nặng (không có khả năng tự phục vụ) trở lên. (TTHC mức 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã nhận phiếu biên nhận có ghi ngày hẹn trả
- Cán Bộ Lao động – TB&XH cấp xã nhận hồ sơ của đối tượng, tổng hợp báo cáo UBND họp xét duyệt và gửi hồ sơ lên Phòng LĐTB và XH cấp huyện.
- UBND cấp huyện (Phòng LĐTBXH) tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình UBND cấp huyện xem xét, Quyết định và trả kết quả cho công dân qua UBND cấp xã.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội
- Sơ yếu lý lịch của đối tượng (có xác nhận của xã, phường)
- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế về tình trạng sức khoẻ đối với người tàn tật.
- Biên bản giám định y khoa xác định tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên của từng đối tượng
- Biên bản của hội đồng xét duyệt cấp xã
- Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu
- Bản sao giấy khai sinh (Đối với trẻ mồ côi)
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01bộ).
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 cảu Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn một số điều của NĐ 67/2007/NĐ-CP.
- Nghị định 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 về sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định 67/207/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính Phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội.
Các thủ tục liên quan khác