Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 60: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con cháu thuộc hộ nghèo. (TTHC mức 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày hẹn trả kết quả. 
- Cán Bộ Lao động – TB&XH cấp xã nhận hồ sơ của đối tượng, tổng hợp báo cáo UBND họp xét duyệt và gửi hồ sơ lên Phòng LĐTB và XH cấp huyện.
- Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và đề nghị UBND cấp huyện xem xét, Quyết định và gửi kết quả qua UBND cấp xã.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình có xác nhận của về tình trạng hộ nghèo của Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, UBND xã (theo mẫu);
- Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã và danh sách trích ngang kèm theo;
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã
- Bản sao Sổ hộ khẩu.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội.
Các thủ tục liên quan khác