Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 62: Hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm (TTHC mức 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Cán bộ Lao động – Thương binh & Xã hội cấp xã nhận hồ sơ của đối tượng, nộp về Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện;
- Phòng Lao động TBXH cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình có xác nhận của Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng dân phố (cụ thể: Gia đình có trẻ hoặc bản thân trẻ em đi lang thang, trẻ em phai lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại nguy hiểm phải làm đơn đề nghị và cam kết không tái đi lang thang hoặc lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại; đối với các trường hợp trẻ em sống trong cơ sở bảo trợ thì đơn đề nghị gửi đến Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội xem xét, giải quyết. Riêng đối với trẻ em bị xâm hại tình dục không nhất thiết phải làm đơn, căn cứ hồ sơ trẻ em và xác nhận của UBND cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội làm thủ tục trình UBND cấp huyện Quyết định hỗ trợ);
- Danh sách đề nghị của UBND cấp xã
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Luật Bảo vệ chăm sóc gia đình trẻ em
- Quyết định 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của TTCP phê duyệt chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm.
- Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định 19/2004/QĐ-TTg.
Các thủ tục liên quan khác