Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 63: Cấp phát thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi (TTHC mức 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị hồ sơ và nộp về UBND cấp xã, UBND cấp xã tổng hợp lập danh sách nộp về Phòng Lao động TBXH huyện;
- Phòng Lao động TBXH tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết (in thẻ KCB chuyển về UBND cấp xã ký, đống dấu để trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn).
*Đề xuất trình tự thực hiện mới như sau:
- Đối tượng nộp giấy khai sinh bản sao cho UBND xã và nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả,
- UBND xã tổng hợp, lập danh sách đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. (cơ quan BHXH) 
- Cơ quan BHXH tiếp nhận, kiểm tra và cấp phát thẻ BHYT cho trẻ và trả kết quả cho đối tượng qua UBND xã.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Giấy khai sinh bản sao
- Danh sách đề nghị của UBND xã, thị trấn
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Thẻ BHYT
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;
- Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ quy định về chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.
 
Các thủ tục liên quan khác