Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 65: Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo QĐ 62/2005/ QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT (TTHC mức 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Cá nhân (học sinh hoặc cha mẹ học sinh thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã và nhận phiếu biên nhận có ghi thời gian hẹn trả kết quả.
- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi về Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện. 
- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, lập danh sách gửi Sở Lao động – Thương binh & Xã hội xem xét, Quyết định.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn xin hưởng chính sách phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
- Phiếu xác nhận của nhà trường
- Xác nhận của UBND cấp xã và xác nhận của Y tế xã đối với những trường hợp tàn tật.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ)
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
- Thông tư 22/5005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT ngày 10/8/2005 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định 62/2005 về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học.
 
Các thủ tục liên quan khác