Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 66: Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, dụ dỗ, lừa gạt từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng. (TTHC mức 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân (phụ nữ, trẻ em) có nhu cầu hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng sau khi bị buôn bán dụ dỗ, lừa gạt ra nước ngoài trở về sinh sống tại cộng đồng chuẩn bị hồ sơ theo qui định, nộp tại UBND cấp xã;
- Cán bộ Lao động – Thương binh & Xã hội cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách, trình UBND cấp huyện xem xét, Quyết định
- Phòng LDTBXH tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã, thẩm định trình UBND cấp huyện xem xét, Quyết định và trả kết quả cho công dân qua UBND cấp xã.
* Đề xuất trình tự thực hiện mới như sau:
- Công dân (phụ nữ, trẻ em) có nhu cầu hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp tại UBND cấp xã
- UBND cấp xã (trực tiếp là cán bộ TBXH) tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp lập danh sách gửi phòng LĐTB&XH
- Phòng LĐTB&XH tiếp nhận hồ sơ, thẩm định  trình UBND huyện  xem xét, quyết định và trả kết quả cho đối tượng qua UBND xã.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ + Đối với phụ nữ, trẻ em trở về không qua con đường tiếp nhận: 
- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người giám hộ (theo mẫu).
- Tờ khai dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về
- Công văn đề nghị (kèm theo danh sách) của xã, phường đề nghị xác nhận nạn nhân.
+ Đối với phụ nữ, trẻ em trở về thông qua con đường tiếp nhận, bổ sung thêm các loại giấy tờ sau: 
- Biên bản giao nhận phụ nữ trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về (theo mẫu);
- Giấy chứng nhận về nước cấp cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về (theo mẫu);
- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ)
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý - Nghị quyết số 09/1998/NQCP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
- Quyết định 130/2004/QĐ-TTg ngày 14/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 – 2010; 
- Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/1/2007 của Thủ Tướng Chính phủ ban hành quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhận cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về
- Quyết định số 2068/QĐ-QLXNC ngày 08/5/2008 của Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.
- Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH ngày 08/5/2008 của Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Ngoại giao- Bộ Lao động TBXH hướng dẫn trình tự, thủ tục xác minh, tiếp nhận phụ nữ, trẻ em bi buôn bán từ nước ngoài trở về; 
- Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 của Bộ Tài chính – Bộ Lao động TBXH hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hoà nhập cộng đồng theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
Các thủ tục liên quan khác