Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 67: Đăng ký sử dụng lao động đối với doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ đăng ký kinh doanh cá thể (TTHC mức 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, gửi Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi ngày hẹn trả kết quả
- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân, ghi phiếu hẹn trả cho doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình trả kết quả cho DN, HTX, hộ gia đình khi đến hạn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị hoặc công văn xin đăng ký sử dụng lao động của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể;
- Bản sao giấy phép sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thành lập công ty TNHH; thành lập doanh nghiệp tư nhân và các giấy tờ có liên quan.
- Danh sách trích ngang lao động của đơn vị đăng ký,
- Hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý - Bộ Luật Lao động.
- Nghị định 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm;
- Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động – TB&XH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động;
Các thủ tục liên quan khác