Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 69: Phân loại, đánh giá xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm (TTHC mức 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện Huyện xây dựng kế hoạch và đăng ký các xã, phường chuyển hoá của địa phương mình ngay từ đầu năm với Thành phố. Căn cứ kết quả báo cáo của cấp xã, cấp huyện thực hiện việc phúc tra tổng hợp báo cáo Thành phố, Thành phố tổng hợp báo cáo Trung ương.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ + Biên bản tự phân loại chấm điểm đánh giá của cấp xã có chữ ký và xác nhận của UBND cấp xã.
+ Xác nhận thẩm định, phúc tra của liên ngành cấp huyện (Lao động – Thương binh & Xã hội, Công an, Văn hóa – Thông tin, UB Mặt trận Tổ quốc) 
+ Bản cam kết xin cai nghiện tại gia đình và cộng đồng
* Số lượng hồ sơ: 10 bộ
Thời hạn giải quyết ngày 15/12 hàng năm
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Phúc tra tổng hợp để gửi cấp trên
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - NQLT số 01/2008/NQLT- BLĐTBXH-BCA,BVHTTDL-UBMTTQVN ngày 28/8/2008 của Bộ Lao động – TB&XH, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam.
- Kế hoạch liên ngành số 481/KHLT- LDTBXH-VHTTDL-UBMTTQ ngày 20/10/2008 của Liên ngành: Lao động – TB&XH, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc thành phố.
Các thủ tục liên quan khác