Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn (TTHC mức độ 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Nông nghiệp
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện
- Đối với cá nhân, tổ chức: - Đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ thiết kế cơ sở, gửi hồ sơ, nhận phiếu hẹn, lấy kết quả tại bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện.
- Đối với cơ quan quản lý: Nhận hồ sơ thiết kế cơ sở của đơn vị cần thẩm định, tiến hành xem xét, thẩm định nếu đủ điều kiện thì phê duyệt.
- Khi có kết quả gửi lại đơn vị cần thẩm định.
Cách thức thực hiện Tại UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ:
- Hồ sơ thiết kế cơ sở công trình thuỷ lợi hoặc nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn;
- Bản báo cáo thuyết minh 
- Dự toán công trình
* Số lượng hồ sơ: 04 bộ.
Thời hạn giải quyết 30 ngày
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản thẩm định
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.