Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Giải thể trường THCS tư thục (TTHC mức độ 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện
- Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND huyện;
- Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa của UBND huyện, thụ lý giải quyết và chuyển kết quả đến bộ phận một cửa UBND huyện để trả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND huyện: Địa chỉ: .....Ghi cụ thể số nhà, đường phố, phường, thị xã, thị trấn.
Thành phần số lượng hồ sơ
*) Thành phần hồ sơ
- Trường hợp bị giải thể: Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Hồ sơ đình chỉ hoạt động của nhà trường;
+ Tờ trình và văn bản thanh tra về lý do giải thể nhà trường;
+ Phòng GD&ĐT xây dựng phương án giải thể, trình UBND quận, huyện  ra Quyết định giải thể nhà trường;
- Trường hợp tổ chức cá nhân thành lập xin giải thể nhà trường:
+Tờ trình về về giải thể trường THCS;
+ Đề án giải thể trường gồm các nội dung: lý do giải thể, chứng minh việc giải thể là cần thiết, phương án bố trí nơi học cho học sinh, phân chia tài sản.
*) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; - Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày); - Phòng GD&ĐT và các phòng ban liên quan: 22 ngày; - Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt: 01 ngày.
Đối tượng thực hiện - Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý
- Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trưòng phổ thông có nhiều cấp học;
- Thông tư số 13/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường TH, THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học loại hình tư thục.
Các thủ tục liên quan khác