Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Đính chính, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS (TTHC mức độ 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện
1. Đối với cá nhân xin cấp lại.
Cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại  bộ phận một cửa UBND quận, huyện ( hoặc Phòng GD&ĐT );
Phòng GD&ĐT tiếp nhạn hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo phiếu hẹn.
2. Đối với cơ quan thụ lý Thủ tục hành chính
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả: (01) ngày;
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì bộ phận tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại;
Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý
- Kiểm tra thông tin, đối chiếu hồ sơ gốc :( 1 ngày);
- Nhập dữ liệu, chuẩn bị Phôi in bằng (1ngày );
- Kiểm tra chương trình, In Bằng (1 ngày );
- Kí , đóng dấu, Lưu sổ cấp bản sao : (1 ngày );
Bước 3: Trả kết quả hồ sơ (1 ngày ).
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND huyện: Địa chỉ: .....Ghi cụ thể số nhà, đường phố, phường, thị xã, thị trấn.
Thành phần số lượng hồ sơ
*) Thành phần hồ sơ
1. Học bạ (bản chính);
 2. Đơn xin cấp loại bằng (theo mẫu số 1) có ý kiến xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường;
 3. Giấy khai sinh ( bản sao);
 4. Giấy chứng minh nhân dân ( bản sao);
 5. Bằng tốt nghiệp cũ ( nếu có) (bản sao);
 6. 01 ảnh 3x4 cm;
 ( Các bản sao không chứng thực- yêu cầu đem theo bản chính để đối chiếu. Cán bộ tiếp nhận giữ lại bản sao sau khi đã đối chiều chính xác).
*) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc ( kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ ) Chia ra: - Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày); - Bộ phận chuyên môn: 02 ngày; - Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt: 01 ngày.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Bản sao mới
Lệ phí Lệ phí cấp lại bằng sao 9.000đ ( Phôi 6.000đ/bản và lệ phí 3.000đ/bản)
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý
- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18-5-2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính; 
- Thông tư liên tịch Số: 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ tài chính và Bộ Tư Pháp về việc H¬ướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;
- Công văn số 7953/BGD&ĐT ngày 31/8/2009 của Bộ GD&ĐT về việc thông báo giá văn bằng chứng chỉ áp dụng từ tháng 9/2009;
- Công văn số 6332/TB-SGD&ĐT ngày 10/8/2010 của Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo thu phí văn bằng chứng chỉ từ năm 2010;
- Công văn số 4367/BGDĐT-PC ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Công văn số 9382/SGDĐT-QLT ngày 30/11/2010 cuả Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác quản lý, cấp phát văn băng, chứng chỉ của giáo dục phổ thông;
- Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bản giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
Các thủ tục liên quan khác