Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cấp THCS (TTHC mức độ 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định sau; khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả  kết quả giải quyết TTHC "Một cửa" của UBND quận, huyện;
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, khi phát hiện hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ phải thông báo rõ ràng cho người nộp hồ sơ về sự còn thiêu, không phù hợp của hồ sơ; khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ tới Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện xỷ lý theo qui định;
- Bước 2: Lãnh đạo Phòng GD&ĐT xem xét, giải quyết: 
- Bước 3: Tổ chuyên môn tổng hợp, vào sổ theo dõi và trả kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Phòng để trả cho tổ chức theo  đúng qui định của pháp luật.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND huyện: Địa chỉ: .....Ghi cụ thể số nhà, đường phố, phường, thị xã, thị trấn.
Thành phần số lượng hồ sơ
*) Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm; trong đó cam kết với UBND cấp phường nơi đặt địa điểm dạy thêm thực hiện các quy định về dạy thêm học thêm, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường;
2. Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;
3. Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc chủ tịch UBND cấp phường xác nhận có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật, không bị kỷ luật…; được thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép( đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập);
4. Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức dạy thêm và người đăng ký dạy thêm;
5. Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp quận trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm và người đăng ký dạy thêm;
6. Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.
*) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Chia ra: - Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày); - Tổ chuyên môn Phòng GD&ĐT : 10 ngày; - Trưởng phòng GD&ĐT quận, huyện phê duyệt: 03 ngày.
Đối tượng thực hiện - Tổ chức, cá nhan
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định cho phép ( giấy phép) dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý
- Thông tư số 17/2012/TT0BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;
- Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2013 của UBND thành phố qui định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hà Nội;  
- Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn thực hiện Qui định về dạy thêm, học thêm.