Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường cấp THCS (TTHC mức độ 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Trường THCS lập hồ sơ theo quy định sau; khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả  kết quả giải quyết TTHC "Một cửa" của UBND quận, huyện;
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, khi phát hiện hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ phải thông báo rõ ràng cho người nộp hồ sơ về sự còn thiêu, không phù hợp của hồ sơ; khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ tới Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xỷ lý theo qui định;
- Bước 2: Lãnh đạo Phòng GD&ĐT xem xét, giải quyết: 
- Bước 3: Tổ chuyên môn tổng hợp, vào sổ theo dõi và trả kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Phòng để trả cho tổ chức theo  đúng qui định của pháp luật
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND huyện: Địa chỉ: .....Ghi cụ thể số nhà, đường phố, phường, thị xã, thị trấn..
Thành phần số lượng hồ sơ
*) Thành phần hồ sơ:
1. Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường;
2. Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm có xác nhận của Hiệu trưởng;
3. Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm;
4. Đơn xin học thêm của học sinh có chữ ký của cha mẹ học sinh (Lưu tại trường);
5. Đơn xin dạy thêm và bản cam kết thực hiện đúng các quy định về DTHT của giáo viên (Lưu tại trường).
*) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Chia ra: - Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày); - Tổ chuyên môn Phòng GD&ĐT : 10 ngày; - Trưởng phòng GD&ĐT quận, huyện phê duyệt: 03 ngày.
Đối tượng thực hiện - Tổ chức nhà trường
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định cho phép ( giấy phép) dạy thêm, học thêm trong nhà trường;
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý
- Thông tư số 17/2012/TT0BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.
- Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2013 của UBND thành phố qui định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.  
- Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn thực hiện Qui định về dạy thêm, học thêm.