Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng (TTHC mức độ 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện
- UBND xã nộp hồ sơ về bộ phận một cửa UBND huyện;
- Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa của UBND huyện, thụ lý giải quyết và chuyển kết quả về Bộ phận một cửa UBND huyện để quả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND huyện: Địa chỉ: .....Ghi cụ thể số nhà, đường phố, phường, thị xã, thị trấn.
Thành phần số lượng hồ sơ
*) Thành phần hồ sơ
- Tờ trình của Chủ tịch UBND xã đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng;
- Sơ yếu lý lịch và bản sao các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ của những người dự kiến làm cán bộ quản lý.
*) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; - Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày); - Phòng GD&ĐT huyện: 12 ngày; - Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt: 01 ngày.
Đối tượng thực hiện - Tổ chức
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 09/2008/QĐ BGĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.
Các thủ tục liên quan khác