Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học tư thục (TTHC mức độ 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện
- Chủ trường (hoặc chủ cơ sở) lập Hồ sơ theo quy định gửi về Bộ phận một cửa UBND huyện;
- Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa của UBND huyện, thụ lý giải quyết và chuyển kết quả về bộ phận một cửa UBND quận, huyện để trả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND huyện: Địa chỉ: .....Ghi cụ thể số nhà, đường phố, phường, thị xã, thị trấn...
Thành phần số lượng hồ sơ
*) Thành phần hồ sơ
1. Bản sao chứng thực Quyết định thành lập trường;
2. Tờ trình đề nghị cấp phép cho phép hoạt động giáo dục;
3. Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường. Báo cáo làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tài chính;
4. Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc được ký giữa  nhà trường đối với từng giáo viên;
5. Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn được đào tạo hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường với từng cán bộ quản lý;
7. Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở nhà trường, thời hạn tối thiểu 5 năm;
8. Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường .
*) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; - Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày) - Bộ phận chuyên môn: 12 ngày - Lãnh đạo Phòng phê duyệt: 01 ngày.
Đối tượng thực hiện - Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Không
Cơ sở pháp lý
- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học;
- Thông tư liên tịch số: 11/2015/TT LT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 Hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND quận, huyện, thị xã.