Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục (TTHC mức độ 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện
- Tổ chức, cá nhân  lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND huyện;
- Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa của UBND  huyện, thụ lý giải quyết và chuyển kết quả về bộ phận một cửa UBND quận, huyện để trả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND huyện: Địa chỉ: .....Ghi cụ thể số nhà, đường phố, phường, thị xã, thị trấn...
Thành phần số lượng hồ sơ
*) Thành phần hồ sơ:
- Đề án về giải thể trường mầm non;
- Tờ trình về đề án giải thể; 
- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.
*) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Bộ phận một cửa: 02 ngày ( nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày) - Phòng GD&ĐT huyện: 22 ngày - Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt: 01 ngày.
Đối tượng thực hiện - Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý
- Quyết định số 05/VBHN-BGD&ĐT ngày 13/2/2014 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường MN.
- Thông tư số 13/2015/TT-BGD&ĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường MN tư thục
 
Các thủ tục liên quan khác