Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Cấp phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè (TTHC mức độ 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Quản lý đô thị
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng  QLĐT (trong ngày)
- Phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ (17 ngày)
- Trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký (02 ngày).
- Chuyển giao Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân, tổ chức (trong ngày).
Cách thức thực hiện
Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp phép;
- Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công- tổng dự toán của cơ quan có thẩm quyền;
- Giấy cam kết không làm ảnh hưởng đến vệ sinh, môi trường, cảnh quan đô thị.
- Hồ sơ pháp lý của các tổ chức tư vấn và doanh nghiệp xin cấp phép;
- Hồ sơ khảo sát vị trí xin phép xây dựng công trình;
- Hồ sơ dự án xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);
- Quyết định phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền (nếu là dự án, nếu có);
- Các văn bản pháp lý có liên quan khác.
Tùy từng trường hợp cụ thể Chủ đầu tư cần bổ sung các tài liệu theo quy định
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ;
Thời hạn giải quyết 21 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (kể cả thời gian phải xác minh hiện trạng công trình).
Đối tượng thực hiện cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép
Lệ phí + 0,7% giá trị xây dựng công trình (theo quy định tại Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phó Hà Nội về việc thu lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội). + Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 100.000 đồng/trường hợp (theo quy định tại Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phó Hà Nội về việc thu lệ phí giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội).
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Luật Xây dựng năm 2001;
- Luật Giao thông đường bộ năm 2001;
- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ
- Thông tư số 03/2009/TT- BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng;
- Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về việc cấp giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
- Quyết định 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2009-2010.
- Quyết định số 14/2007QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thực hiện các biện pháp giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng các công trình tại Hà Nội.
- Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại Hà Nội.
- Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009 của UBND Thành phố