Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Đăng ký nuôi con nuôi (đối với trẻ đang ở tại cơ sở nuôi dưỡng) (TTHC mức độ 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Nuôi con nuôi
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Người có nhu cầu nhận con nuôi liên hệ với UBND cấp xã nơi trẻ đang thường trú (trụ sở cơ sở nuôi dưỡng) để chuẩn bị hồ sơ của mình và của trẻ mà mình muốn nhận làm con nuôi theo hướng dẫn và quy định pháp luật ; nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính – UBND cấp xã. 
- Bước 2: Cán bộ 1 cửa tiếp nhận , kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận, viết phiếu hẹn trả kết quả cho công dân.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đủ, còn thiếu cần phải bổ sung thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
Chú ý: Việc hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cán bộ tiếp nhận cần hướng dẫn bằng văn bản, ghi cụ thể nội dung những giấy tờ cần bổ sung, cần hoàn thiện theo đúng quy định pháp luật.
Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ tới Bộ phận chuyên môn để giải quyết (cán Bộ Tư pháp – Hộ tịch). 
Bước 4: Cán Bộ Tư pháp – Hộ tịch tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận 1 cửa; kiểm tra hồ sơ; tiến hành lấy ý kiến theo quy định pháp luật.
Bước 5: Cán Bộ Tư pháp – Hộ tịch hoàn thiện hồ sơ, báo cáo UBND và tổ chức đăng ký việc nuôi con nuôi.
Bước 6: Con nuôi và cha, mẹ nuôi cùng những người liên quan phải có mặt thực hiện việc giao nhận con nuôi tại trụ sở UBND cấp xã.
Chú ý: Trường hợp từ chối đăng ký thì UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối.
Cách thức thực hiện Người nhận con nuôi phải trực tiếp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính – UBND cấp xã.
Thành phần số lượng hồ sơ
Thành phần hồ sơ:
I. Hồ sơ của người nhận con nuôi 
1. Đơn xin nhận con nuôi (TP/CN – 2011/CN.02).
2. Bản sao hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (bản photo kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao chứng thực).
3. Phiếu lý lịch tư pháp (có giá trị sử dụng không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
4. văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân (Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc bản sao bản án/Quyết định ly hôn của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc bản sao Giấy chứng tử …).
5. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp (có giá trị sử dụng không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
6. Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế (có giá trị sử dụng không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ) do UBND cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú.
 Trường hợp người nhận con nuôi nộp hồ sơ tại nơi thường trú của người nhận con nuôi thì công chức tư pháp – hộ tịch có trách nhiệm xác minh hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế.
II. Hồ sơ của người được nhận làm con nuôi: Do cơ sở nuôi dưỡng lập
1. Giấy khai sinh.
2. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp. 
3. Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng, chụp không quá 06 tháng.
4. Một trong các giấy tờ sau (tùy trường hợp).
- Đối với trẻ bị bỏ rơi đưa vào cơ sở nuôi dưỡng: 
 Biên bản xác nhận trẻ bị bỏ rơi (do UBND cấp xã  hoặc Công an xã) nơi trẻ bị bỏ rơi lập. 
- Đối với trẻ mồ côi đưa vào cơ sở nuôi dưỡng.
+ Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu đã chết (trường hợp cha mẹ đẻ của người được giới thiệu đã mất).
+ Quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu  mất tích (trường hợp cha mẹ đẻ của người được giới thiệu đã mất tích).
+ Quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu  mất năng lực hành vi dân sự (trường hợp cha mẹ đẻ của người được giới thiệu mất năng lực hành vi dân sự).
5. Quyết định tiếp nhận trẻ của cơ sở nuôi dưỡng. 
Số lượng  01 bộ
Thời hạn giải quyết 0 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: - Thời hạn kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến những người liên quan: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Thời hạn tổ chức đăng ký nuôi con nuôi, trao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi, tổ chức giao nhận con nuôi và ghi vào sổ hộ tịch: 20 ngày kể từ ngày có ý kiến của những người được pháp luật quy định. Chú ý: Trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản cho người nhận, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ và nêu rõ lý do từ chối trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có ý kiến của những người liên quan.
Đối tượng thực hiện 1. Người nhận con nuôi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật 2. Người được nhận làm con nuôi thuộc một trong các trường hợp sau: - Trẻ em bị bỏ rơi được đưa vào cơ sở nuôi dưỡng. - Trẻ em mồ côi không có người nuôi dưỡng (cả cha, mẹ đẻ đều chết; mất tích; mất năng lực hành vi dân sự) hoặc có cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng (có cha hoặc mẹ đẻ chết; mất tích; mất năng lực hành vi dân sự), người giám hộ hoặc người thân thích nhưng không có khả năng nuôi dưỡng được đưa vào cơ sở nuôi dưỡng.
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi ( 02 bản và giao bên nhận nuôi và bên được nhận làm con nuôi mỗi bên giữ một bản) - Ghi nội dung vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi. - Trường hợp từ chối thực hiện thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối.
Lệ phí - 400.000đ/01 trường hợp Miễn lệ phí đối với trường hợp sau: - Nhận trẻ em khuyết tật, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo. - Việc nuôi con nuôi ở vùng sâu, vùng xa.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện 1. Điều kiện đối với người nhận con nuôi (có đủ các điều kiện): - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. - Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên. - Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con nuôi. - Có tư cách đạo đức tốt. 2. Những người không được nhận con nuôi: - Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên. - Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh. - Đang chấp hành hình phạt tù. - Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người khác, ngược đãi hoặc hành hạ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; ép buộc, dụ dỗ hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật, mua bán, đánh tráo,chiếm đoạt trẻ em. 3. Người được nhận làm con nuôi gồm: Trẻ em dưới 16 tuổi. 4. Các điều kiện khác: Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc cả hai người là vợ, chồng. 5. Điều kiện khi đăng ký việc nuôi con nuôi - Việc đăng ký nuôi con nuôi tiến hành tại trụ sở UBND cấp xã. - Khi đăng ký thì cha mẹ nuôi, đại diện cơ sở nuôi dưỡng và người được nhận làm con nuôi phải có mặt. 6. Điều kiện sau khi được đăng ký nhận nuôi con nuôi Cha mẹ nuôi có trách nhiệm thông báo cho UBND cấp xã nơi thường trú về tình trang sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi với cha mẹ nuôi, gia đình, cộng đồng sáu tháng một lần trong thời hạn 03 năm kể từ ngày giao nhận con nuôi.
Cơ sở pháp lý
1. Luật Nuôi con nuôi năm 2010.
2. Nghị định số 19/2011/NĐ – CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.
3. Thông tư số 12/2011/TT – BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.