Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè (TTHC mức độ 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng  QLĐT (trong ngày)
- Phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ (16 ngày)
- Trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký (02 ngày).
- Chuyển giao Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân, tổ chức (trong ngày).

Cách thức thực hiện Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép đào đường, vỉa hè có cam kết hoàn trả nền đường sau khi hoàn thành công trình (do Tổ chức, cá nhân viết)  kèm theo:
+ Biện pháp đảm bảo an toàn thi công đào hè, đào đường.
+ Biện pháp thi công hoàn trả kết cấu hè, đường; biện pháp đảm bảo chất lượng hoàn trả.
+ Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, tổ chức giao thông khu vực trong quá trình thi công.
+ Hợp đồng hoàn trả kết cấu hè, đường với đơn vị có đủ tư cách pháp nhân.
+ HĐ thu gom, vận chuyển phế thải với đơn vị có chức năng thu gom phế thải trên địa bàn.
Tùy từng trường hợp cụ thể Chủ đầu tư cần bổ sung các tài liệu theo quy định.
- Bản vẽ thiết kế (02 bộ).
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;
 
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (không bao gồm thời gian chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ).
Đối tượng thực hiện cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép
Lệ phí Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông (chưa có văn bản quy định cụ thể mức thu).
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Luật Giao thông đường bộ năm 2001;
- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Thông tư số 64/2008/TT- BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng;
- Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại Hà Nội.
- Quyết định số 14/2009QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của UBND Thành phố     Hà Nội ban hành quy định về thực hiện các biện pháp giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng các công trình tại Hà Nội.
- Quyết định 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2009-2010.
- Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009 của UBND Thành phố.