Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 5: Phê duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích do cấp huyện quản lý (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục 5: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục 5: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn CBĐT (đối với gói thầu có giá không quá 500 triệu đồng) (Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục 5: Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã (TTHC Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục 5: Xác nhận đơn (công văn) đề nghị xếp hạng di tích (TTHC Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục 5: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ tuất cho thân nhân người có công với cách mạng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
7 Thủ tục 60: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con cháu thuộc hộ nghèo. (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục 60: Phân loại, đánh giá xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm ở cấp xã (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
9 Thủ tục 61: Giải quyết xác nhận miễn giảm học phí cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục 61: Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động xã hội (cơ sở chữa bệnh) (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
11 Thủ tục 62: Hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục 62: Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm có nơi cư trú nhất định vào Trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động xã hội (cơ sở chữa bệnh) (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
13 Thủ tục 63: Cấp phát thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục 64: Xét công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục 65: Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo QĐ 62/2005/ QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục 66: Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, dụ dỗ, lừa gạt từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng. (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục 67: Đăng ký sử dụng lao động đối với doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ đăng ký kinh doanh cá thể (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục 68: Xác nhận đăng ký thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp có sử dụng lao động từ 50 lao động trở xuống (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục 69: Phân loại, đánh giá xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục 6: Thẩm định hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã