Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục : Đăng ký lại việc nuôi con nuôi (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
2 Thủ tục xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
3 Thủ tục đăng ký hợp tác xã (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục đăng ký hợp tác xã (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục: Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục: Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục: Bầu hòa giải viên Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
8 Thủ tục: Bầu tổ trưởng tổ hòa giải Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
9 Thủ tục: Cải tạo rừng đối với hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục: Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
11 Thủ tục: Cấp bản sao trích lục hộ tịch (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
12 Thủ tục: Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
13 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục: cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
19 Thủ tục: Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục: Cấp giấy phép di dời công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã