Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục: Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục: Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục: Cấp lại giấy phép xây dựng (GPXD) (TTHC mức 1). Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục: Cấp lại giấy phép xây dựng (GPXD) do UBND xã cấp (TTHC mức 1). Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục: Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
7 Thủ tục: Cấp phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục: Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cấp THCS (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục: Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường cấp THCS (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
14 Thủ tục: Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục: Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục: Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục: Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục: Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục: Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục: Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã