Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Công nhận xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục: Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có QHCT xây dựng tỉ lệ 1/500) (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục: Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục: Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục: Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục: Gia hạn giấy phép xây dựng (GPXD) (TTHC mức 1). Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục: Gia hạn giấy phép xây dựng (GPXD) nhà ở nông thôn do UBND xã cấp (TTHC mức 1). Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
9 Thủ tục: Gia hạn giấy phép xây dựng (TTHC mức dộ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục: Gia hạn thời gian tồn tại cho công trình, nhà ở được UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng (GPXD) tạm (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục: Gia hạn thời gian tồn tại cho nhà ở nông thôn được UBND xã giấy phép xây dựng (GPXD) tạm (TTHC mức độ 1). Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
12 Thủ tục: Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục: Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
14 Thủ tục: Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục: Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục: Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
17 Thủ tục: Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục: Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
19 Thủ tục: Giải thể trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục: Giải thể trường THCS tư thục (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã