Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Giải thể trường tiểu học tư thục (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục: Giao rừng, cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân và giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục: Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp huyện (TTHC mức độ 3) Mức độ 3 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục: Khen thưởng đột xuất (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục: Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục: Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
7 Thủ tục: Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục: Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục: Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục: Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
11 Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường THCS tư thục (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường tiểu học tư thục (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục: Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
15 Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục: Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục: Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục: Tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã