Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục: Đăng ký lại khai tử (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
3 Thủ tục: Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục: Đăng ký nhận cha, mẹ, con (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
5 Thủ tục: Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục: Đăng ký nhận con nuôi (đối với trẻ em tại gia đình/trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi chưa đưa vào cơ sở nuôi dưỡng) (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
7 Thủ tục: Đăng ký nuôi con nuôi (đối với trẻ đang ở tại cơ sở nuôi dưỡng) (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
8 Thủ tục: Đăng ký nuôi con nuôi thực tế (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
9 Thủ tục: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục: Điều chỉnh giấy phép xây dựng (GPXD) (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục: Điều chỉnh giấy phép xây dựng (GPXD) do UBND xã cấp (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
12 Thủ tục: Đính chính, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục:Tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục:Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Tiếp công dân tại cấp huyện Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Tiếp công dân tại cấp xã Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
17 Xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Xử lý đơn tại cấp huyện Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Xử lý đơn tại cấp xã Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
20 Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã