Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 1: Thẩm tra, trình phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục 1: Thẩm định hồ sơ để nghị thực hiện chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến. (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục 1: Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục 20: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với gia đình liệt sỹ (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục 20: Xác nhận đơn đề nghị giám định sức khỏe đối với thân nhân Người có công để đủ điều kiện giải quyết tuất hàng tháng (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục 21: Thẩm định hồ sơ người đề nghị xác nhận liệt sỹ mới hy sinh sau ngày 1/10/2005 (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục 21: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết thủ tục cấp thẻ BHYT các đối tượng người HĐKC đã hưởng trợ cấp 01 lần (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
8 Thủ tục 22: Chứng nhận người có công với cách mạng và con của họ (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục 22: Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ, tìm mộ liệt sỹ, chuyển mộ liệt sỹ (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
10 Thủ tục 23: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục 23: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại thẻ Gia đình liệt sỹ (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
12 Thủ tục 24: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, đổi lại thẻ thương binh (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
13 Thủ tục 24: Xác nhân đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục 25: Thẩm định hồ sơ xác nhận Thương binh (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục 25: Xác nhận thân nhân người có công hưởng trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
16 Thủ tục 26: Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi 1 lần đối với người hoạt cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt và tù đày. (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục 26: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
18 Thủ tục 27: Thẩm định hồ sơ xin xác nhận doanh nghiệp, Hợp tác xã là cơ sở sản xuất của thương, bệnh binh (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục 27: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
20 Thủ tục 28: Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn