TIN TIÊU ĐIỂM

Hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở huyện Phú Xuyên
Ngày đăng 10/11/2017 | 09:17  | View count: 18204

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở huyện Phú Xuyên đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

      Qua 22 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” (1995-2017) cho thấy phong trào liên tục được phát huy, mở rộng và ngày càng nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Toàn huyện có 28/28 xã, thị trấn và 158/158 khu dân cư thực hiện cuộc vận động. Năm 2008 huyện Phú Xuyên có 102/156 khu dân cư đạt danh hiệu Làng văn hoá (65 %), đến năm 2016 có 125/158 khu dân cư đạt và giữ vứng danh hiệu Làng văn hoá (79%), tăng 14%; năm 2008 có 41.143/45.656 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá đạt 90%, đến năm 2016 có 53.101/58.696 hộ đạt gia đình VH=95,3 % , tăng 5,1%; có 12/26 xã đạt chuẩn NTM, 01/2 thị trấn đạt chuẩn Đô thị văn minh; Năm 2008 có 4860 hộ nghèo =12,6% đến năm 2016 có 3.093 hộ nghèo = 5,72%, giảm 6,88%

       Duy trì tốt “nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang” ; các phong trào; “KDC tự quản bảo vệ môi trường”, “KDC tự quản bảo vệ ANTT”, “Toàn dân ký cam kết phòng cháy chữa cháy”..

Hình ảnh các đồng chí Lãnh đạo Thành phố Hà Nội, lãnh đạo huyện Phú Xuyên  về dự chung vui ngày hội đại đoàn kết tại thôn Trung Lập xã Tri Trung huyện Phú Xuyên

       Năm 2017, tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” MTTQ các cấp chủ động phối hợp với ngành Văn hoá triển khai và cụ thể hoá Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về cuộc vận động, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng, gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; đầu năm 100% khu dân cư tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng, bổ sung quy ước, hương ước địa phương.  Trong năm cùng nhau đoàn kết ực hiện các phong trào thi đua, á cuộc vận động; cuối năm vào dịp 18/11 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đánh giá, biểu dương khen thưởng thành tích sau một năm thực hiện. Cuộc vận động thực sự phát huy tinh thần làm chủ của các tầng lớp nhân dân, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

       Thông qua Cuộc vận động ở nhiều địa phương, các khu dân cư đã xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, hạn chế và xoá bỏ những hủ tục lạc hậu, cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi, người trót sa ngã vào tệ nạn xã hội ngay tại gia đình và cộng đồng...cùng với sự chăm lo phát triển kinh tế, lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng được thường xuyên quan tâm và có những tiến bộ đáng kể. Chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với phòng Tài nguyên Môi trường triển khai phong trào đến cơ sở, khu dân cư. Vận động nhân dân dùng nước sạch và vệ sinh môi trường; xây dựng các điểm thu gom, xử lý rác thải, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; duy trì các hoạt động giữ gìn vệ sinh làm sạch đẹp khang trang đường làng, ngõ xóm. Thực hiện xây dựng điểm mô hình phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại các cơ sở Tôn giáo; các mô hình cộng đồng Tôn giáo bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu “Thực hiện các mô hình sinh kế bền vững, thân thiện với môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu” được nhân dân ủng hộ đang đi vào hoạt động hiệu quả.điển hình như xã Đại thắng,Tri Thủy, Minh Tân, Quang lãng, Chuyên Mỹ, Hồng minh, Sơn Hà, Thị trấn Phú Xuyên... Được Ban thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố và sở Tài nguyên môi trường thành phố Hà nội về khảo sát đánh giá cao.

       Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” được các cấp, các ngành, Mặt trận và các tổ chức thành viên quan tâm phối hợp, tích cực thực hiện trở thành phong trào của toàn dân được thể hiện bằng tình cảm và hành động thiết thực như hỗ trợ 53,5 tỷ đồng xây sửa 1186 nhà cho người có công với cách mạng, đối tượng chính sách: tổ chức Tri ân tặng quà cho thân nhân gia đình Liệt sỹ, Thương binh nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày TBLS và các ngày lễ tết. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện phát triển ngày càng rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng nhằm giúp đỡ những người thiệt thòi và khó khăn trong cuộc sống

       Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Năm 2016, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”  trong huyện vận động được gần 1 tỷ 300 triệu đồng. cùng sự hỗ trợ,  ủng hộ trực tiếp của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, năm 2016 và 9 tháng 2017 Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện đã hỗ trợ xây dựng 64 căn nhà Đại đoàn kết, tình nghia, Tình thương, mái ấm công đoàn cho đối tượng hộ nghèo, các hội viên, đội viên; 2 tỷ 354 triệu đồng hỗ trợ, tặng quà cho 7.394 lượt hộ nghèo trong dịp lễ tết; 82 triệu đồng hỗ trợ 122 lượt hộ nghèo Phát triển sản xuất; 138 triệu đồng tặng thưởng, tặng quà cho 918 lượt học sinh nghèo.. trị giá 1 tỷ 688 triệu đồng Những hoạt động trên đã tạo sự lan tỏa sâu rộng và phát huy được tinh thần tương thân tương ái trong xã hội, giúp người nghèo vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội

       Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai trong cả nước mang tính chất toàn dân, toàn diện, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện. Cuộc vận động góp phần quan trọng vào thực hiện dân chủ trực tiếp, dân chủ tự quản ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nhân dân bàn bạc xây dựng và thực hiện các hương ước, quy ước phù hợp, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, xây dựng các tổ hoà giải, tổ an ninh thôn, xóm, khu phố, các Câu lạc bộ tự nguyện theo giới tính, lứa tuổi... Qua đó làm cho cuộc vận động ở khu dân cư thêm sinh động, phong phú được nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận với nhân dân.

       Những kết quả từ  Cuộc vận động đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Mặt trận, đổi mới công tác vận động quần chúng hướng vào các phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Nguyễn Duy Thanh - Ủy ban MTTQ huyện Phú Xuyên