TIN TIÊU ĐIỂM

Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị thẩm tra các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, kết quả thực hiện dự toán trình HĐND huyện tại kỳ họp cuối năm 2017
Ngày đăng 29/11/2017 | 18:00  | View count: 1212

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa 19, Sáng 29/11/2017, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức hội nghị thẩm tra kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2017; cơ sở đề xuất các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2018;

       Kết quả thực hiện dự toán năm 2017 và dự kiến phân phổ ngân sách năm 2018. Đồng chí Nguyễn Chí Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hội – HUV – Phó Chủ tịch HĐND huyện, thành viên 2 Ban HĐND huyện; Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện thông qua báo cáo tóm tắt của UBND huyện về kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội 10 tháng và cả năm 2017; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2018 của huyện; Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự toán năm 2017 và dự kiến phân phổ ngân sách năm 2018.

       Với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo của Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, cùng sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân, các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội của huyện trong năm 2017 đã đạt và vượt kế hoạch đề ra; tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng từ 6,5 đến 7%. Năm 2018, UBND huyện đã dự kiến các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Mục tiêu tiếp tục giữ vững tăng trưởng kinh tế; Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế 1 cách đồng bộ, doàn diện theo sự chỉ đạo, định hướng của UBND thành phố; Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với những mô hình trang trại có hiệu quả cao; Làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh cải cách hành chính; củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội.

       Về kết quả thực hiện dự toán năm 2017, ước thực hiện thu nhân sách huyện là 1.521 tỷ 762 triệu đồng, đạt 135% dự toán HĐND huyện giao; ước thực hiện chi ngân sách năm 2017 là 1.490 tỷ 477 triệu đồng , đạt 98% so với dự toán năm. 

       Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ đồng tình, nhất trí với các nội dung được nêu trong các báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội; thực hiện dự toán năm 2017. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị các cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng báo cáo và các cơ quan chức năng huyện giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội trong năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển năm 2018 liên quan đến các chỉ tiêu: Sản xuất nông nghiệp, Tỷ lệ hộ dân sử dước sạch, số hộ thoát nghèo, vệ sinh môi trường..; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 đảm bảo tính khả thi cao trong quá trình triển khai thực hiện.

 

       Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, thảo luận, kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Chí Quân giao Ban Kinh tế xã hội rà soát, cơ quan tham mưu soạn thảo báo cáo tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện thể thức, nội dung để trình Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021./.

CTV: Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên