TIN TIÊU ĐIỂM

Hội nghị lần thứ 13, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Xuyên khóa 24, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ngày đăng 01/12/2017 | 10:41  | View count: 1762

Chiều ngày 28.11.2017, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 24, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

      Đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng dự, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Huyện ủy viên khóa 24, các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, phó Ban chuyên trách HĐND huyện, đồng chí Bí thư các Đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; thủ trưởng các cơ quan, phòng ban Huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy quán triệt, triển khai quyết định, kế hoạch hướng dẫn đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2017. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Căn cứ vào kế hoạch của Huyện ủy, các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu nội dung và tiến độ đề ra. Đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức kiểm điểm, đánh gía chất lượng đảng viên xong trước ngày 5.12; các tổ chức cơ sở Đảng kiểm điểm xong trước ngày 10.12; đối với Ban chấp hành Đảng bộ Huyện xong trước ngày 25.12

       Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Bảo, Ủy viên thường vụ, Phó chủ tịch UBND huyện thông qua dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Dự thảo báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2017, dự kiến phân bổ ngân sách năm 2018. Năm 2017, tổng giá trị sản xuất toàn huyện ước đạt 8.025,7 tỷ đồng, đạt 102,1 % kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 1.604,3 tỷ đồng, đạt 100,5 % kế hoạch, giá trị sản xuất Công nghiệp, xây dựng ước đạt 4.861,4 tỷ đồng, đạt 102,2 % kế hoạch, giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ ước đạt 1560.01 tỷ đổng, đạt 103,7 % kế hoạch. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện cả năm là 188,358 tỷ đồng, đạt 178 % so dự toán Thành phố giao, đạt 118 % dự toán HĐND huyện giao. Tính đến nay, UBND huyện đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch NTM của 18 xã, thông qua Ban thường vụ 6 xã; lập quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp Phú Túc, Đại Thắng; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác trong công tác quy hoạch, trật tự văn minh đô thị, tài nguyên môi trường, làm tốt công tác quản lý đất đai không để phát sinh mới xảy ra. Hoàn thiện hồ sơ kê khai đăng ký quyền sử dụng đất được cho 13.708 thửa, đã cấp được 877 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục thu được nhiều kết quả. Công tác nội chính, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư trên địa bàn được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả.

       Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Tùng Lâm, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện thông qua dự thảo Nghị quyết chuyên đề “ tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở giai đoạn 2018 - 2020. Qua đó, nhằm đạt được mục tiêu củng cố, phát triển đồng bộ, khai thác có hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân.

       Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, CT UBND huyện, tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã: Phúc Tiến, Phú Yên, Đại Xuyển, Hồng Minh, Tân Dân, Bạch Hạ đã có ý kiến thảo luận, nêu bật những kết quả mà địa phương đã đạt được trong năm, đồng thời nêu lên 1 số tồn tại, hạn chế, giải pháp và kiến nghị, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện. Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của các xã, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chức năng huyện phòng tài chính kế hoach, phong tài nguyên môi trường, ban quản lý dự án, trung tâm phát triển quỹ đất, chi cục thuế đã có ý kiến trao đổi, nêu lên hướng khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế ở các địa phương.

       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Hải Hoa đã ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy Đảng, chính quyền, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đồng thời nêu lên những tồn tại, hạn chế. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Hải Hoa đã có ý kiến chỉ đạo, nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2017 và nhiệm vụ trong năm 2018, tập trung vào các nhóm giải pháp, nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh.

Hoàng Hương, Trung tâm VHTT & TT huyện.