TIN TIÊU ĐIỂM

LĐLĐ huyện Phú Xuyên tổ chức đợt tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở sau Đại hội (Nhiệm kỳ 2017-2022)
Ngày đăng 09/12/2017 | 16:07  | View count: 1113

Đây là đợt tập huấn đầu nhiệm kỳ hết sức có ý nghĩa thiết thực, bổ ích để công đoàn thực sự là cầu nối, là điểm tựa của người lao động với cấp uỷ, chính quyền, chuyên môn, giám đốc doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận, niềm tin, ra sức phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị - KT - XH - Quốc phòng - An ninh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và huyện, thành phố, góp phần xây dựng phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô.

      Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực LĐLĐ thành phố, Thường trực Huyện ủy Phú Xuyên, Ban Chỉ đạo các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ huyện.

       Nhằm nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện chương trình hành động của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chương trình 02 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 về nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội và đề án nâng cao chất lượng hoạt động và chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS trong tình hình mới.

Hình ảnh: (Đ/c Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Trưởng Ban chỉ đạo các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ của huyện – phát biểu ý kiến chỉ đạo)

       Mục tiêu của LĐLĐ huyện cũng như một trong những chỉ tiêu quan trọng của Đại hội CĐCS là 100% cán bộ CĐCS được tập huấn đầu nhiệm kỳ, đồng thời đáp ứng kiến nghị của các CĐCS đề nghị Công đoàn huyện tập huấn.

Hình ảnh: (Đ/c Phạm Văn Dàng – UV BCH LĐLĐ thành phố - HUV – Chủ tịch LĐLĐ huyện k hai mạc  đợt tập huấn)

       Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ thành phố, Huyện Uỷ Phú Xuyên và mục tiêu của LĐLĐ huyện ngay từ đầu nhiệm kỳ đối với các cấp Công đoàn huyện sáng ngày 04/12/2017 đợt tập huấn được khai mạc, đ/c Ngô Văn Minh - UVBTV LĐLĐ thành phố - Hiệu Trưởng - Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội; Đ/c Ngô Thị Anh - Trưởng Khoa Công đoàn - Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội; Đ/c Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ của huyện; Đ/c Vũ Quốc Anh - Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Đ/c Phạm Văn Dàng - UVBCH LĐLĐ thành phố - HUV - Chủ tịch LĐLĐ huyện; Đ/c Lại Đỗ Quyên - HUV - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện dự và chỉ đạo khai mạc tập huấn.

Hình ảnh: (Các đại biểu  dự Khai mạc đợt tập huấn)

       Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phú Xuyên. LĐLĐ huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện – Trường trung cấp Công đoàn Hà Nội tổ chức đợt tập huấn cán bộ CĐCS gồm 3 lớp từ ngày 04/12 đến 09/12/2017 với 775 học viên là các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, UBKT các CĐCS, CĐCS thành viên, CĐ Trường học, nhằm trang bị cho cán bộ công đoàn những kiến thức cơ bản về vai trò, vị trí, vị thế, chức năng, nhiệm vụ của Tổ chức Công đoàn, những kỹ năng nghiệp vụ của người cán bộ CĐCS về công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua, công tác tài chính, kiểm tra công đoàn, công tác nữ CNVCLĐ, xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh, một số chính sách pháp luật liên quan đến người lao động, Công đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị CBCC,VC, Hội nghị nguời lao động, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử nơi làm việc và nơi công cộng, thực hiện “Nếp sống văn hoá công nghiệp” của cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Hình ảnh: (Đ/c Lương Quang Thành – UV BTV – Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ thành phố Hà Nội  truyền đạt với lớp tập huấn nội dung công tác kểm tra công đoàn)

       Đây là đợt tập huấn đầu nhiệm kỳ hết sức có ý nghĩa thiết thực, bổ ích để công đoàn thực sự là cầu nối, là điểm tựa của người lao động với cấp uỷ, chính quyền, chuyên môn, giám đốc doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận, niềm tin, ra sức phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị - KT - XH - Quốc phòng - An ninh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và huyện, thành phố, góp phần xây dựng phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô.

Hình ảnh: (Đ/c Ngô Văn Tiến – Phó hiệu trưởng – Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội truyền đạt một số nội dung quan trọng về Tổ chức Hội nghị CBCC,VC, Hội nghị Người lao động)

       3 lớp học được các Đ/c Lãnh đạo, Trưởng khoa Trường Trung cấp công đoàn Hà Nội, các đ/c Lãnh đạo UBKT, Ban Tài chính LĐLĐ thành phố, đ/c Vũ Quốc Anh – Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ truyền đạt những nội dung cơ bản các chuyên đề tới các cán bộ CĐCS về dự tập huấn; các học viên đã có những trao đổi, thảo luận được giải đáp tại hội trường rất thiết thực, đồng thời làm các phiếu thu hoạch theo các chuyên đề đạt kết quả khá tốt.

Hình ảnh: (Đ/c Ngô Anh – Trưởng Khoa Công đoàn – Trường Trung cấp công đoàn Hà Nội  truyền đạt về “Xây dựng CĐCS vững mạnh” tại lớp tập huấn)

       Đ/c Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng Ban chỉ đạo các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ huyện đã phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý tập huấn, các cán bộ CĐCS về dự tập huấn nghiêm túc học tập để đạt kết quả cao trong học tập và công tác.

Hình ảnh: (Đ/c Nguyễn Thị Hoa – Chuyên viên Ban Tài chính LĐLĐ thành phố  truyền đạt một số nội dung về Công tác Tài chính Công đoàn với lớp tập huấn)

       Kết thúc đợt tập huấn đ/c Phạm Văn Dàng – Chủ tịch LĐLĐ huyện đã biểu dương, đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, tập trung của các cán bộ công đoàn cơ sở đồng thời cũng phê bình, nhắc nhở một số cán bộ công đoàn vắng mặt tập huấn không có lý do.

Nguồn tin và ảnh: LĐLĐ huyện Phú Xuyên.