TIN TIÊU ĐIỂM

Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên giải trình về kết quả thu nợ thuế, phí, tiền thuê đất trên địa bàn huyện năm 2017
Ngày đăng 09/12/2017 | 16:31  | View count: 286

Ngày 4/12/2017, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên giải trình về kết quả thu nợ thuế, phí, tiền thuê đất trên địa bàn huyện năm 2017; kế hoạch, biện pháp thu nợ năm 2018.

      Đồng chí Nguyễn Chí Quân – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hữu Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Hội – Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch HĐND huyện; Thành viên 2 Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện; Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.

(ẢNH: HĐND huyện giải trình)

       Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Chi cục Thuế huyện thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 11 tháng và cả năm 2017; phương hướng , nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.

       Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế, xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế Phú Xuyên đã tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Kết quả, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11 tháng năm 2017 được 173 tỷ 054 triệu đồng, bằng 163% so với dự toán Thành phố giao, bằng 108% so với dự toán HĐND huyện giao. Một số khoản thu vượt so với dự toán HĐND huyện giao như: Thu lệ phí trước bạ thu ước thực hiện 11 tháng năm 2017 là 29 tỷ 488 triệu đồng, đạt 107%; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đạt 135%; thu tiền thuê đất đạt 126%;  Phí, lệ phí đạt 127% dự toán HĐND huyện giao…

       Về kết quả thu nợ tiền thuế, tiền thuê đất. Đến ngày 30/11/2017, thực hiện thu nợ và xử lý chỉnh nợ của thời điểm 31/12/2016 trở về trước số tiền là 8 tỷ 712 triệu đồng, bằng 91% chỉ tiêu thu nợ năm 2017. Thực hiện thu nợ lân các tháng mới phát sinh trong năm 2017 số tiền 15 tỷ 988 triệu đồng.

       Phát biểu tại Phiên giải trình, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Chí Quân cho biết: Hoạt động giải trình là để làm rõ những mặt tích cực, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức có liên quan đến nội dung giải trình. Xác định được nguyên nhân khách quan, chủ quan từ đó đề ra các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung theo theo thẩm quyền về việc thu nợ thuế, phí, tiền thuê đất trên địa bàn huyện năm 2017; giải pháp thu nợ năm 2018 để đạt theo kết hoạch đề ra./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên