TIN TIÊU ĐIỂM

Phiên họp Thường trực HĐND huyện thường kỳ tháng 02/2018
Ngày đăng 02/02/2018 | 17:40  | View count: 1203

Chiều ngày 02/02/2018, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ, đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực, 2 ban HĐND huyện tháng 1, nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2018.

     Đồng chí Phạm Hải Hoa – Thành uỷ viên – Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND huyện; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ và Phòng Tài chính kế hoạch huyện.

       Trong tháng 1, Thường trực HĐND, 2 Ban của HĐND huyện đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và chương trình công tác đề ra. Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp Thường trực HĐND huyện để nghe và cho ý kiến về Chương trình công tác của HĐND, Thường trực HĐND năm 2018; Quy trình tiếp nhận, trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác năm 2017 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa HĐND-UBND-UB MTTQ huyện năm 2018; tổ chức hội nghị làm việc với phòng QLĐT, Lãnh đạo 03 xã Phúc Tiến, Tri Thủy, Minh Tân và các cơ quan có liên quan về việc tiếp nhận tuyến xe bus Giáp Bát – Minh Tân. Ngay sau buổi làm việc, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Thông báo kết luận và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thực hiện, để đảm bảo tuyến buýt đi vào hoạt động phục vụ nhân dân trước Tết nguyên đán 2018. Cũng trong tháng 1, Thường trực HĐND huyện đã tiếp tục duy trì lịch tiếp công dân thường kỳ.

      Trong tháng 2/2018, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, trong đó trọng tâm là đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết HĐND các cấp; tổ chức các hoạt động khảo sát theo quy định; Tiếp tục giám sát việc thực hiện kết luận về việc tiếp nhận tuyến xe bus Giáp Bát – Minh Tân; Tổ chức tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện; tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ.

       Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất phân công lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện; nghe Lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Báo cáo danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 đối với nguồn tiền đất và nguồn chương trình mục tiêu xây dựng NTM, Kế hoạch chi các nguồn sự nghiệp năm 2018.

       Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Hải Hoa đã thống nhất, đề nghị Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND huyện phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 2/2018, nhất là trong hoạt động khảo sát; tổ chức tiếp công dân định kỳ; phối hợp triển khai, đôn đốc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết HĐND các cấp nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên