TIN TIÊU ĐIỂM

Thường trực HĐND huyện Phú Xuyên tham dự trực tuyến phiên giải trình của TT HĐND Thành phố
Ngày đăng 16/03/2018 | 09:01  | View count: 989

Sáng ngày 15/3/2018, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tiến hành Phiên giải trình trực tuyến về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố.

      Dự phiên giải trình có đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP; các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy; các Phó Chủ tịch UBND, HĐND, lãnh đạo sở, ban ngành của TP, lãnh đạo các quận, huyện, thị xã.

       Dự tại tại điểm cầu huyện Phú Xuyên, có đồng chí Nguyễn Chí Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Hội - HUV - Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thế Công - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Trưởng, phó 2 ban HĐND huyện; các đồng chí là Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

       Tại phiên giải trình, các đại biểu đã được xem phóng sự về kết quả, những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc  thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố. Sau đó, các đại biểu HĐND TP đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung phóng sự phản ánh để các Sở ngành, đơn vị có trách nhiệm, có liên quan giải trình tại phiên họp.

       Đã có 16 đại biểu HĐND thành phố nêu câu hỏi với 18 ý kiến và đã có 16 lượt ý kiến đại diện cho UBND thành phố, Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, quận, huyện, xã, phường trả lời làm rõ và giải trình liên quan đến các nhóm vấn về 2 bộ quy tắc ứng xử và công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố. Nhìn chung, các đại biểu HĐND thành phố thể hiện tâm huyết, trách nhiệm; đặt những câu hỏi rõ ràng, bám sát các vấn đề còn ý kiến tranh luận, để chỉ ra các tồn tại, hạn chế cũng như làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đại diện cơ quan, đơn vị, địa phương cũng thể hiện sự nghiêm túc, trả lời thẳng thắn vào các vấn đề mà đại biểu quan tâm và nhận trách nhiệm của đơn vị mình.

       Liên quan đến những câu hỏi của các đại biểu HĐND thành phố nêu, phát biểu tại phiên giải trình đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tiếp thu toàn bộ ý kiến và bổ sung và hoàn thiện những nội dung đã được trả lời, báo cáo giải trình cụ thể hơn và công bố công khai cho cử tri Thủ đô nắm được. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền vận động để cán bộ công chức nghiêm túc chấp hành và thành nếp sống văn hóa nơi công sở một cách tự giác. Người dân có ý thức tự giác chấp hành nơi công cộng. Cùng với đó, thành phố sẽ tăng cường thanh tra công vụ; đẩy nhanh tiến độ rà soát các quy trình thủ tục để rút ngắn thủ tục, cắt bỏ thủ tục không cần thiết. Đồng thời, đề nghị nhân dân và cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh giám sát cung cấp thông tin để thành phố xử lý các vi phạm.

       Phát biểu kết luận tại phiên giải trình, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc Phó - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai 2 bộ quy tắc ứng xử và sự chuyển biến trong công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn thủ đô. Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử, xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch văn minh trong mắt bạn bè quốc tế và nhân dân cả nước, xây dựng người cán bộ, công chức là người công bộc tận tụy, vì dân, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các ngành triển khai đồng bộ Chương trình 04 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”, rà soát từng chỉ tiêu và có giải pháp thực hiện; Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả 2 bộ quy tắc ứng xử trong cán bộ, công chức viên chức, đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền về nội dung 2 quy tắc ứng xử trên hệ thống thông tin đại chúng, lồng ghẹp nội dung vào các hội nghị, sinh hoạt chuyên môn của các cơ quan đơn vị, nhằm tạo sự chuyển biến của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, góp phần gìn giữ và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên