TIN TIÊU ĐIỂM

Bế mạc Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện Phú Xuyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày đăng 13/07/2018 | 07:41  | View count: 999

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 12/7/2018, Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện Phú Xuyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bước sang ngày làm việc thứ 2, tại hội trường Huyện ủy.

      Trong giờ đầu buổi sáng, Kỳ họp tiếp tục thực hiện các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Chí Quân – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy -  Phó Chủ tịch HĐND huyện, đã có 5 đại biểu HĐND huyện đặt câu hỏi chất vấn UBND huyện về 3 nhóm vấn đề: Chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp; nhóm các vấn đề về giải quyết đơn thư và nhóm các vấn đề về vệ sinh ATTP, y tế. Các  nội dung chất vấn tại kỳ họp đã được các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban là Ủy viên UBND, lãnh đạo các ngành chức năng huyện giải trình làm rõ và nêu các giải pháp thực hiện theo chức năng, thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Hữu Chi – Huyện ủy viên - Trưởng Phòng Kinh tế huyện trả lời chất vấn

      Trả lời nội dung chất vấn về Kết quả chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp; đến thời điểm 30/6/2018, huyện có bao nhiêu hộ phù hợp với quy hoạch nhưng tự ý chuyển đổi khi chưa được phê duyệt của cấp có thẩm quyền; hướng giải quyết trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hữu Chi – Huyện ủy viên - Trưởng Phòng Kinh tế huyện cho biết: Tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn huyện đến nay là 2.419,92 ha. Trong đó diện tích chuyển đổi trong quy hoạch 2.404,53 ha, diện tích chuyển đổi ngoài quy hoạch là 15,39 ha. Từ năm 2014 đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt mới và gia hạn 600 dự án, với tổng diện tích 1.205,6 ha. Phần lớn các dự án, đề án sau khi được huyện phê duyệt đều thực hiện mục đích và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần so với trồng lúa. Đến thời điểm 30/6, diện tích người dân tự ý chuyển đổi phù hợp với quy hoạch nhưng chưa được phê duyệt là 711,9 ha, khoảng trên 700 hộ.

      Cũng liên quan đến nội dung chất vấn về việc chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp, Chủ tọa kỳ họp cũng yêu cầu lãnh đạo xã Hoàng Long cho biết thêm về những tồn tại trong công tác chuyển đổi sản xuất nông nghiệp của địa phương, đề xuất hướng giải quyết; Đồng thời nghe lãnh đạo Lãnh đạo Phòng Quản lý - Đô thị giải thích về việc liên quan đến quy hoạch đô thị đối với các xã nằm trong Quy hoạch đô thị vệ tinh về việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi, trồng cây, thủy sản có phải xin ý kiến thành phố và việc cam kết của các hộ về giải phóng mặt bằng…

      Đối với nhóm câu hỏi thuộc các vấn đề giải quyết đơn thư, các đại biểu HĐND huyện đã chất vấn về các nội dung: Kết quả giải quyết đơn thư, số vụ việc quá hạn giải quyết và lộ trình giải quyết của UBND huyện.

      Trả lời về nội dung này, đồng chí Nguyễn Lương Khải – HUV -  Chánh Thanh tra Nhà nước đã nêu kết quả giải quyết đơn thư, kiến nghị phản ánh của công dân đến ngày 10/7/2018, những tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục những tồn tại trong giải quyết đơn thư thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh – HUV - Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường huyện, lãnh đạo xã tân Dân làm rõ về một số vụ việc quá thời gian giải quyết theo lộ trình.

       Đối với nội dung chất vấn về nhóm các vấn đề về vệ sinh ATTP, Y tế. Căn cứ vào nội dung trả lời bằng văn bản của UBND huyện, Chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát lại số cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Biên pháp xử lý đối với cơ sở chức có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và việc rà soát trong công tác quản lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế trong việc hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện.

      Với tinh thần thẳng thắn, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện đã chất vấn 16 nội dung về các nhóm vấn đề: Đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý đất công, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng; Nhóm các vấn đề về môi trường, nước sạch; Chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp; nhóm các vấn đề về giải quyết đơn thư và nhóm các vấn đề về vệ sinh ATTP, y tế và đã có 19 ý kiến trả lời. Trong đó, có 8 ý kiến của Ủy viên UBND huyện và trưởng các ngành, 11 ý kiến của các đồng chí Chủ tịch UBND xã. Các ý kiến trả lời đã cơ bản nêu được kết quả triển khai thực hiện, nguyên nhân vướng mắc và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

       Cũng tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu điểm lại một số kết quả nổi bật của huyện đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018; Đồng thời giải trình, làm rõ thêm những nội dung chất vấn của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp; làm rõ một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện trong chỉ đạo, thực hiện các nhiện vụ chính trị trọng tâmnêu một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Để hoàn thành kế hoạch 2018, UBND huyện huyện đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành và 9 nhóm giải pháp. Trước mắt UBND huyện tập trung một số nhiệm vụ: Tập trung rà soát triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, các Chương trình chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, các chỉ tiêu kế hoạch của thành phố giao và chỉ đạo của Huyện ủy, Nghị quyết HĐND huyện; Điều hành thực hiện được dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 đảm bảo hiệu quả; Tập trung nguồn lực để xây dựng cơ bản phát triển kinh tế xã hội; Chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; Tăng cường thực hiện công tác quản lý đất đai công tác giải phóng mặt bằng; Quan tâm phát triển về văn hóa xã hội đảm bảo an sinh xã hội cho người dân; Tập trung thực hiện công tác xây dựng chính quyền cải cách hành chính; Tập trung triển khai tốt thực hiện nghị quyết chuyên đề của nông dân về tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, giai đoạn 2018 – 2021 và Hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện Phú Xuyên giai đoạn 2018 – 2021.

      Cũng tại kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

       Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tập trung dân chủ, Kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH- QPAN 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách năm 2017; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019; Nghị quyết về bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về việc xây dựng cơ sở vật chất, quản lý thu chi tại các trường học trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phạm Hải Hoa – Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

      Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Hải Hoa – Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện đã thành công, hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra. Đồng chí cũng đề nghị UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục nghiêm túc tiếp thu và có giải pháp hiệu quả đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện và khắc phục những tồn tại hạn chế trong các lĩnh vực mà HĐND huyện đã nêu ra; Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm các Nghị quyết chỉ đạo của Huyện ủy HĐND huyện, quy chế làm việc của UBND huyện; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, trong đó cần thể hiện rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì, cần phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; Tăng cường chỉ đạo kiểm tra đôn đốc điều hành sâu sát cụ thể để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho cơ sở; HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn cần tích cực chủ động đổi mới nhiều hơn nữa để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động; Tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND huyện, các cấp, các ngành theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND để đảm bảo các Nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; Đề nghị các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp; Đồng thời cũng đẩy mạnh các hoạt động giám sát và việc thực hiện chấp hành pháp luật cũng như là việc thực hiện Nghị quyết của HĐND theo hướng thiết thực và hiệu quả./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT huyện Phú Xuyên