TIN TIÊU ĐIỂM

Uỷ ban MTTQ huyện Phú Xuyên tổ chức kỳ họp thứ XIII, khoá XVII
Ngày đăng 18/07/2018 | 10:48  | View count: 671

Ngày 16/7/2018 tại hội trường Huyện ủy Phú Xuyên, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Phú Xuyên tổ chức Kỳ họp thứ XIII, khoá XVII; Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, Triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Kiện toàn phó chủ tịch và các Uỷ viên Uỷ ban MTTQ huyện Phú Xuyên khoá XVII

      Dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các ông, bà Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khoá XVII; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn.

      Đồng chí Trần Hữu Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; đồng chí Nguyễn Văn Hội - HUV, PCT HDND huyện Thông báo kết quả kỳ họp thứ bẩy HĐND huyện khoá XVIII; đồng chí Trần Công Thành - UVTV, PCT Thường trực UBND huyện Thông báo kết quả phát triển KT-VH-XH-QP-AN 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 của huyện; có 05 ý kiến phát biểu tại kỳ họp đều đồng tình nhất trí cao với những kết quả đạt được của HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đ/c Trần Công Thành – UVTV, PCT Thường trực UBND huyện thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ

6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của UBND huyện.

      6 tháng đầu năm 2018, MTTQ các cấp huyện Phú Xuyên đã thực hiện tốt nhiệm vụ MTTQ, các chương trình phối hợp; tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân đoàn kết chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ; đặc biệt là Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện gắn với chủ đề năm 2018 của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và chủ đề của Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội “Nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận các cấp thành phố Hà Nội”; nghiêm túc thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị và "Quy tắc ứng sử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên”;  thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới ở cơ sở”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Vì Biển đảo”. Phối hợp tổ chức hội nghị ĐBND, bàn xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; tổ chức tiếp xúc cử tri, tỉếp Công dân, thanh tra, giám sát, Phản biện xã hội, nắm bắt dư luận xã hội, đối thoại nhân dân…..đem lại nhiều hiệu quả thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-VH-XH- QP - AN chính trị giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện.. đã tạo lòng tin phấn khởi của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, thấy được hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Hội - HUV, PCT HDND huyện Thông báo kết quả kỳ họp thứ bẩy HĐND huyện khoá XVIII

      Kết quả Quỹ “Vì người nghèo”  toàn huyện đã vận động được 900 tỷ đồng cùng với nguồn xã hội hoá của Thành phố, vận động các tổ chức, cá nhân chăm lo cho người nghèo dự kiến hỗ trợ 2tỷ 750 triệu đồng (Trong đó cấp Thành phố 1tỷ375 triệu đồng, cấp huyện 675 triệu đồng, cấp xã, thị trấn 675 triệu đồng) để hỗ trợ xây sửa 166 nhà ở cho hộ nghèo năm 2018. Hỗ trợ 18 triệu đồng xây 6 nhà Tình nghĩa, tình thương cho hộ hội viên nghèo; Hỗ trợ, tặng quà cho hộ nghèo, khó khăn trong các dịp lễ tết trị giá 2 tỷ 458 triệu đồng. Phối hợp tổ chức nhận quà từ các nguồn hỗ trợ các cấp tặng cho các đối tượng ở các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất  2018  với 45.719  suất quà, trị giá 14 tỷ đồng; Tham gia Rà soát xây sửa 345 nhà cho Người nghèo (194 hộ xây và 151 hộ sửa) để Ngân hàng CSXH cho vay hỗ trợ. Trong đó có 166 nhà được nguồn xã hội hóa huyện và xã, thị trấn hỗ trợ; ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” nộp về thành phố được 550 triệu đồng. Phối hợp giám sát thực hiện các Chương trình an sinh xã hội trong năm trị giá 32 tỷ 130 triệu đồng. Ngoài ra còn phối hợp vận động ủng hộ các quỹ: quỹ “Bảo trợ trẻ em”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; quỹ “nhân đạo, từ thiện” hiệu quả

      Thực hiện “Tang văn minh tiến bộ” đã vận động được 272 ca hoả táng/1158 người chết = 23,5%, được Ngân sách TP, huyện, xã, TT và Quỹ nghèo, Quỹ các đoàn thể xã,TT hỗ trợ tổng số gần 2 tỷ đồng; thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”; phong trào; “KDC tự quản bảo vệ môi trường”, “KDC tự quản bảo vệ ANTT”..

Thực hiện CVĐ “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”, đã tuyên truyền, Phối hợp tổ chức Hội chợ hoa xuân với 50 gian hàng các loại để phục vụ nhân dân mua sắm trong dịp Tết tại trung tâm huyện

6 tháng cuối năm 2018 là tháng tiếp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện; Tập trung chuẩn bị, tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024, tiến tới Đại hội Mặt trận TP và Đại hội đại biểu Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. Định hướng trọng tâm công tác Mặt trận  của Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và  nhiệm vụ chính trị của huyện Phú Xuyên 6 tháng cuối năm 2018 Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm. Đó là: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Triển khai công tác chuẩn bị  tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

      Tại Kỳ họp, Uỷ ban MTTQ huyện đã hiệp thương cử  05 ông, bà bổ sung vào Uỷ viên Uỷ ban MTTQ huyện; 01 ông Bổ sung vào Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện  và  Ông Trần Huy Nam, HUV được cử  giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2014 – 2019 thay thế các Uỷ viên Uỷ ban MTTQ huyện đã nghỉ hưu và chuyển công tác mới.

Đ/c Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu Chỉ đạo tại kỳ họp

      Kết thúc kỳ họp, đồng chí Trần Hữu Thước - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục vận động mọi tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII;. Tiếp tục nâng cao vai trò giám sát, tổ chức phản biện xã hội, nắm bắt dư luận trong nhân dân của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; Chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn và Tổ chức Hội nghị ban công tác Mặt trận các khu dân cư nhiệm kỳ 2019-2024; thực hiện các chương trình phối hợp, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018 ./. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác Mặt trận và các chương trình phối hợp của Ủy ban MTTQ - HĐND, UBND, các ngành đoàn thể đã tuyên truyền vận động  các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ANQP của huyện. Đồng chí đề nghị 6 tháng cuối năm 2018 là những tháng triển khai Nghị quyết TW 7 (khóa 12); Sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ; năm huyện, Thành phố xác định chủ đề Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, 8 chương trình, 6 khâu đột phá  của Huyện ủy, Thực hiện tốt CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phát động; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Thủ đô, Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam 18/11. Tích cực vận động ủng hộ quỹ " Vì người nghèo" để hỗ trợ xây sửa nhà cho hộ nghèo năm 2018 đúng kế hoạch. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt dư luận trong nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Bám sát Chỉ đạo của Cấp uỷ Đảng các cấp; các kế hoach, hướng dẫn của Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội  tập trung chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Mặt trận 6 tháng cuối năm 2018

 

Nguyễn Duy Thanh - Ủy ban MTTQ huyện Phú Xuyên