TIN TIÊU ĐIỂM

Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
Ngày đăng 24/10/2018 | 14:03  | View count: 1116

Ngày 19/10, Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chủ trì hội nghị

      Dự hội nghị còn có các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện; các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị

      Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban Tuyên giáo (BTG) đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 62 văn bản, trực tiếp bàn hành 143 văn bản; tham mưu BTV huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 6,7 của Đảng (khóa XII) tới 100% tổ chức cơ sở Đảng. Về công tác tuyên truyền, BTGđã chỉ đạo các xã, thị trấn trang trí  pa nô, áp phích khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động trực quan nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương. Ban Tuyên giáo cũng tham mưu chỉ đạo tích cực tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện như tuyên truyền tốt ngày hội giao quân, tuyên tuyền thực hiện chủ đề công tác năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, xây dựng Nông thôn mới, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh ..v.v Trong hoạt động của báo cáo viên, BTG đã tham mưu ban hành thông báo phân công báo cáo viên huyện truyền đạt, tuyên truyền các Nghị quyết của hội nghị TW 6,7 khóa 12 và chuyên đề năm 2018 “Xây dựng tác phong, phong cách của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị - lịch sử Đảng, trong 9 tháng đầu năm, BTG đã phối hợp chỉ đạo, mở được 48 lớp bồi dưỡng, đào tạo với trên 8.000 học viên; thực hiện tốt công tác nghiên cứu, sưu tầm lịch sử địa phương; đồng thời tham mưu Huyện ủy biên tập, xuất bản 14.850 cuốn thông tin nội bộ huyện và cấp phát trên 5.000 cuốn thông tin nội bộ thành phố, phục vụ sinh hoạt các chi bộ trong huyện. Tiếp tục tham mưu duy trì hoạt động đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội để nắm bắt, định hướng tư tưởng dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, từ đó, báo cáo Huyện ủy có định hướng giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở.

Đồng chí Vũ Quốc Anh – Uỷ viên BTV – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

      Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề  dư luận cán bộ và nhân dân quan tâm để huyện quan tâm giải quyết như vấn về an ninh trật tự, an toàn giao thông; vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường ..v.v

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả trong thực hiện công tác tuyên giáo, dư luận xã hội 9 tháng đầu năm. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2018, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, kịp thời phản ánh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm để tham mưu Huyện ủy có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; tham mưu tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành cuốn sách gương “Người tốt việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Các xã thị trấn cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc cây vụ đông, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; phấn đấu thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới. Riêng 5 xã là Hồng Minh, Tân Dân, Thụy Phú, Bạch Hạ và Quang Lãng cần tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2018.

CTV: Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT