TIN TIÊU ĐIỂM

HĐND huyện họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ Tám, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 01/11/2018 | 10:51  | View count: 1547

Chiều ngày 30/10/2018, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị thống nhất với UBMTTQ huyện, UBND huyện, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân về nội dung, chương trình, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ Tám, kỳ họp cuối năm HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

      Đồng chí Phạm Hải Hoa - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghi. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện. 

     Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX dự kiến được tổ chức trong 02 ngày, vào trung tuần tháng 12/2018. Kỳ họp sẽ  xem xét, thảo luận các nội dung: Báo cáo kết quả kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Tình hình thu chi ngân sách nhà nước, thu chi ngân sách huyện; Công tác xây dựng NTM, công tác quản lý đất đai; kết quả đấu giá đất năm 2018 và 1 số báo cáo khác. Bên cạnh đó,  kỳ họp sẽ thông qua các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 ....

      Về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 9, tháng 10 năm 2018 được thực hiện tốt theo chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác đã đề ra. Thường trực HĐND huyện đã tổ chức các đoàn khảo sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội đối với Phòng LĐTBXH huyện, UNBD xã Minh Tân, Hồng Thái, Phượng Dực, TT Phú Xuyên; khảo sát trực tiếp việc lập kế hoạch đầu tư công 2019 đối với Phòng Tài chính kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND xã Chuyên Mỹ, Châu Can, Quang Lãng, TT Phú Xuyên và khảo sát 2 nội dung trên thông qua báo cáo đối với các xã, thị trấn còn lại. 

      Cũng tại hội nghị, UBND huyện đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công đến hết ngày 23/10, ước thực hiện cả năm 2018 và dự kiến kế hoạch thực hiện cả năm 2019.

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Hải Hoa đã thống nhất về thời gian, chương trình kỳ họp. Đồng chí cũng đề nghị Thường trực HĐND, các ban của HĐND, UBND huyện và các cơ quan có liên quan cần chuẩn bị tốt các nội dung trình tại kỳ họp, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và yêu cầu. Tiến hành các hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện xong trong tháng 11/ 2018. Như thường lệ, toàn bộ nội dung kỳ họp 8, HĐND huyện sẽ được truyền thanh trực tiếp trên sóng truyền thanh toàn huyện./. 

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên