TIN TIÊU ĐIỂM

Huyện Phú Xuyên: Thực hiện tốt công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Ngày đăng 09/11/2018 | 15:10  | View count: 654

Chiều ngày 7/11, Đoàn kiểm tra giám sát Ban chỉ đạo Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thành phố do đồng chí Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra giám sát việc chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hoá gia đình tại huyện Phú Xuyên

      Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Công Thành – Uỷ viên BTV huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban chỉ đạo Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện và đại diện lãnh đạo UBND các xã Phúc Tiến, Đại Xuyên, Tân Dân.

      Xác định công tác dân số là một trong những vấn đề tác động trực tiếp đến nền kinh tế xã hội nên cùng với quan tâm phát triển kinh tế cấp uỷ, chính quyền các cấp trong huyện đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân số kế hoạch hoá gia đình. Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện đã tham mưu với Huyện uỷ, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác dân số kế hoạch hoá gia đình. Huyện uỷ Phú Xuyên đã ban hành Chương trình hành động, UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 18 của Thành uỷ về thực hiện Nghị quyết 21 ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khoá 12 về công tác dân số trong tình mới. Công tác truyền thông – giáo dục dân số - kế hoạch hoá gia đình được triển khai thực hiện có trọng tâm trọng điểm và được lồng ghép trong các hoạt động của các ngành đoàn thể.

      Kết quả trong 10 tháng đầu năm 2018, toàn huyện có 2.204 trẻ sinh, tỷ suất sinh thô là 10,31%o; trong đó tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 11,75%, tỷ lệ sàng lọc trước sinh là 76,6%, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh là 75,5%. Tuy nhiên tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao là 109,3 bé trai/100 bé gái.

      Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, ngày 26/7/2018 Trung tâm Dân số- Kế hoạch hoá gia đình huyện sáp nhập với Trung tâm Y tế huyện, công tác dân số trên địa bàn vẫn được duy trì, hoạt động hiệu quả.

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Sở y tế Hà Nội – Hoàng Đức Hạnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện về công tác dân số kế hoạch hoá gia đình và sự phối hợp triển khai thực hiện truyền thông dân số kế hoạch hoá gia đình của Ban chỉ đạo và các ban ngành, đoàn thể huyện. Đồng chí nhấn mạnh: Công tác Dân số- KHHGĐ từ nay đến năm 2020 sẽ tập trung vào thực hiện Nghị quyết 21 Hội nghị BCH Trung ương Đảng khoa 12 về công tác dân số trong tình hình mới nhằm nâng cao chất lượng dân số, đồng thời đảm bảo và kiểm soát được tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh.

      Để làm tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình, đồng chí cũng đề huyện và các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo công tác dân số KHHGĐ và sự phối hợp giữa các ngành đoàn thể, làm rõ trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể về công tác dân số. Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, đổi mới công tác truyền thông trên địa bàn huyện, nhằm nâng cao nhận thức trong thực hiện công tác dân số kế hoạch hoá gia đình./.

Hoàng Bích – Trung tâm VHTT&TT