TIN TIÊU ĐIỂM

Hội LHPN huyện ra mắt tổ tư vấn bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em
Ngày đăng 14/12/2018 | 08:27  | View count: 962

Chiều ngày 11/12/2018, Hội liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức Hội nghị ra mắt Tổ tư vấn giải quyết vụ việc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

      Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Công Thành - Ủy viên Ban thường vụ - Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành hội LHPN huyện, các đồng chí là thành viên trong tổ tư vấn huyện, đồng chí chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn trong huyện.

(

      Tổ tư vấn giải quyết vụ việc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em được thành lập theo quyết định số 3992 ngày 27/11/2018 của UBND huyện, với 11 thành viên. Tổ tư vấn có chức năng tư vấn giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, trẻ em; Trực tiếp tư vấn về pháp luật, tâm lý, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em trên địa bàn huyện.

      Dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị ra mắt Tổ tư vấn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Công Thành đã nhấn mạnh đến mục đích, ý nghĩa nhân văn của việc thành lập Tổ tư vấn, đặc biệt là việc tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, trẻ em trong tình hình mới. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới cơ quan thường trực là Hội Liên hiệp phụ nữ huyện làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan thành viên trong tổ tư vấn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; Hội LHPN các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền về hoạt động của Tổ tư vấn, nhằm tạo diễn đàn chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

      Ngay sau hội nghị ra mắt tổ tư vấn giải quyết vụ việc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, Hội LHPN huyện tổ chức giao ban công tác Hội tháng 12 và triển khai 1 số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.