TIN TIÊU ĐIỂM

Hội nghị giao ban trực tuyến quý III/2019 thành phố Hà Nội
Ngày đăng 02/10/2019 | 17:15  | View count: 526

Chiều ngày 1/10, đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến quý III/2019, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện các sở, ban, ngành thành phố.

      Dự tại điểm cầu huyện Phú Xuyên có đông chí Trần Công Thành - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Công – HUV – Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

(Toàn cảnh hội nghị)

       Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của thành phố 9 tháng qua, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao 9 tháng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; công tác chỉ đạo, điều hành về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư 9 tháng qua, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

       Bên cạnh đó, hội nghị nghe báo cáo kết quả giải ngân theo kế hoạch vốn đã được giao qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội 9 tháng, các nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo 3 tháng cuối năm; kết quả thực hiện kế hoạch của UBND thành phố về tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng đất; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn và xử lý tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

       Cũng tại giao ban trực tuyến, Thanh tra thành phố báo cáo kết quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra lũy kế đến tháng 9-2019 và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung đôn đốc, khắc phục trong 3 tháng cuối năm; Sở Xây dựng báo cáo kế hoạch đặt hàng, đấu thầu công tác trồng, cắt tỉa cây xanh và trang trí hoa, cây cảnh vào dịp lễ, Tết tại trụ sở các cơ quan trung ương và thành phố.

       Về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố 9 tháng tăng 7,35% (cùng kỳ tăng 6,95%). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 185.031 tỷ đồng, đạt 70,3% dự toán năm (tăng 14,3% so với cùng kỳ). Công tác quản lý và phát triển đô thị tiếp tục được tăng cường. Công tác văn hóa, xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm.

       Đối với huyện Phú Xuyên, 9 tháng năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt được kết quả khá toàn diện. Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện tăng 4,30% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu ngân sách huyện đến ngày 30/9/2019 là: 1.462 tỷ đồng, đạt 97,2% so với dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 161,7% cùng kỳ năm trước. Trong công tác xây dựng nông thôn mới, 9 tháng 2019, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, giao các Phòng, ban chuyên môn, UBND các xã thị trấn rà soát các tiêu chí còn lại chưa đạt để tập trung thực hiện như các tiêu chí về trường học; kiên cố hóa kênh mương, giao thông – thủy lợi nội đồng; cải tạo nâng cấp đường làng, ngõ xóm…

       Sau khi lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trao đổi, thảo luận, kết luận buổi giao ban, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị, các đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trong đó, các sở, ngành sớm lập các danh mục đầu tư công trên tinh thần hạn chế các dự án cải tạo, nâng cấp, tập trung cho các dự án giao thông, dân sinh xã hội. Về một số nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát chế độ, chính sách đối với người khuyết tật; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục làm tốt công tác phòng bệnh Dịch tả lợn châu Phi; Sở Công Thương khảo sát thí điểm lắp đặt pin năng lượng mặt trời tại trụ sở các phường, trạm y tế…. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát huy vai trò của các cơ quan giám sát trong phòng chống tham nhũng, lãng phí

       Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ đạo các huyện chú trọng rà soát, bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất, phục vụ đề án đưa công an chính quy về xã; giải quyết dứt điểm việc giao đất dịch vụ cho người dân còn tồn tại.../.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên