TIN TIÊU ĐIỂM

Tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh do nCoV
Ngày đăng 11/02/2020 | 14:30  | View count: 312

Ngày 05/02, UBND huyện Phú Xuyên có Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

      Về nội dung Chỉ thị, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của huyện, UBND các xã, thị trấn, các Đoàn thể, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm, quyết liệt các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh nCoV trên địa bàn huyện. Phải coi trọng công tác phòng, chống dịch bệnh như “chống giặc” kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh do nCoV; bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe người dân; phải chủ động, bình tĩnh, xử lý kiên quyết và phải có phương án, kế hoạch cụ thể để kiểm soát tốt nhất dịch bệnh này theo phương châm "4 tại chỗ", không để dịch xâm nhập vào địa bàn.

      Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng ch ống nCoV

      Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao huyện phối hợp với ngành Y tế tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe nâng cao nhận thức của người dân để người dân chủ động phòng bệnh và hợp tác với cơ quan Y tế trong phòng chống dịch, thông tin kịp thời chính xác về diễn biến dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện. Tuyên truyền thông tin về các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona để nâng cao nhận thức của người dân tự giác tham gia công tác phòng chống dịch bệnh.

      Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong trường học, chú trọng công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh, các bệnh dịch có nguy cơ lan nhanh trong trường học và các dịch bệnh khác. Tuyên truyền cho học sinh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện; khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch tại cộng đồng. Phổ biến kiến thức phòng chống dịch bệnh trên bảng tin của các trường học. Cung cấp kịp thời thông tin về trường hợp học sinh mắc bệnh dịch trong trường học cho ngành Y tế để phối hợp xử lý./.

Xem chi tiết Chỉ thị tại đây>>>

ADMIN