TIN TIÊU ĐIỂM

Họp BCĐ triển khai Kế hoạch thực hiện NQ của UB Thường vụ Quốc hội về việc sáp nhập xã Thụy Phú và xã Văn Nhân
Ngày đăng 22/02/2020 | 08:10  | View count: 540

Chiều ngày 21/02/2020, đồng chí Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị với các thành viên Ban chỉ đạo nhằm triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc sáp nhập xã Thụy Phú và xã Văn Nhân.

      Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sáp nhập xã Thụy Phú và xã Văn Nhân; Thông qua Quyết định thành lập Ban chỉ đạo; Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáp nhập xã Thụy Phú và xã Văn Nhân. Theo đó, sáp nhập 2 xã Thụy Phú và xã Văn Nhân thành 1 xã mới lấy tên gọi là Nam Tiến. Sau khi sáp nhập, xã Nam Tiến có diện tích tự nhiên là 6,5km2, dân số 8.638 người. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 01/3/2020.

      Để tiến hành sáp nhập, UBND huyện, các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện và 2 xã tiếp tục tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện các trình tự, thủ tục để thành lập các tổ chức Đảng; kiện toàn HĐND và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị; các đơn vị sự nghiệp; các hội đặc thù; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức; Sắp xếp các thôn tại xã Nam Tiến theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, điều lệ của các tổ chức; Tổ chức triển khai, hướng dẫn chuyển đổi các loại giấy tờ cho tổ chức, công dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức và nhân dân.

      Việc tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ra mắt các cơ quan, tổ chức của đơn vị hành chính xã Nam Tiến, dự kiến vào ngày 29/02/2020.

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Cương nhấn mạnh: việc sắp xếp các đơn vị hành chính 2 xã Thụy Phú, Văn Nhân thành lập 1 xã mới Nam Tiến là phù hợp với quy hoạch tổng thể và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

      Để thực nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các cấp, các ngành, 2 xã Thụy Phú, Văn Nhân tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; Khẩn trương hoàn thiện việc chuyển giao cơ sở vật chất, sắp xếp cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt trong đơn vị hành chính mới; Quan tâm giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập; Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong chuyển đổi giấy tờ cho tổ chức, cá nhân. Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội huyện thành lập các tổ chức trực thuộc, kiện toàn Ban lãnh đạo các tổ chức đó tại đơn vị hành chính mới theo Điều lệ của mỗi tổ chức và quy định của pháp luật. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng giao Phòng nội vụ - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo huyện làm tốt công tác tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để 2 xã Văn Nhân và Thụy Phú tổ chức thực hiện việc sáp nhập đảm bảo đúng thời gian quy định./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên