TIN TIÊU ĐIỂM

Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra một số công trình thủy lợi trên địa bàn huyện
Ngày đăng 05/08/2020 | 17:05  | View count: 601

Sáng ngày 3/8/2020, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo Phòng Kinh tế, Xí nghiệp Thủy lợi Phú Xuyên đã đi thăm, kiểm tra hiệm trạng một số công trình thủy lợi, phục vụ công tác phòng chống thiên tai, công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất tại các xã Hồng Minh, Văn Hoàng, Tân Dân, Nam Triều và Thị trấn Phú Xuyên.

      Huyện Phú Xuyên có tuyến đê sông Hồng chạy qua với chiều dài hơn 16,5 km, hệ thống đê sông Nhuệ dài khoảng 60 km và 100 km bờ kênh máng lớn như máng A27, A29, I29… Đặc biệt trên địa bàn huyện còn có 2 kè trong điểm Quốc gia là kè Cát Bi và kè Quang Lãng. Để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020, huyện Phú Xuyên đã xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống úng ngập, đặt ra các tình huống mưa úng và biện pháp phòng chống, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra; đồng thời đã tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình, tu sửa, khắc phục, đảm bảo hoạt động tốt trong mùa mưa bão.

      Sau khi kiểm tra thực trạng một số công trình thủy lợi, tuyến đê sông Vân Đình, tuyến kênh dẫn các trạm bơm An Cốc (xã Hồng Minh); Nội Cói (xã Văn Hoàng); Lễ Nhuế (xã Tân Dân) và một số công trình thủy lợi tại xã Nam Triều, thị trấn Phú Xuyên, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thanh đề nghị các cơ quan chuyên môn huyện, căn cứ chức năng nghiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu để có giải pháp khắc phục; thường xuyên theo dõi, đánh giá, nhận định diễn biến của thời tiết, tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, ứng phó kịp thời khi có mưa, bão xảy ra, bảo đảm tưới tiêu trong sản xuất, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân./.

      * Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra.

./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên