TIN TIÊU ĐIỂM

Tập huấn triển khai lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM huyện Phú Xuyên năm 2020
Ngày đăng 09/09/2020 | 14:47  | View count: 374

Chiều ngày 8/9; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng huyện Phú Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2020.

      Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành Phố; đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư TT Huyện ủy; các đồng chí trong Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện; đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội huyện và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn; Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, tiểu khu trên địa bàn huyện.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Thị Ngọc Lan - Ủy viên BTV Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng huyện Phú Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2020;  hướng dẫn đánh giá theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; hình thức lấy ý kiến và cách thức triển khai thực hiện… Việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân nhằm khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc công nhận, công bố kết quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của các địa phương. Việc lấy ý kiến được thông qua hình thức tổ chức hội nghị thôn hoặc phát phiếu trực tiếp tại  các hộ gia đình và lấy ý kiến ít nhất 60% số hộ gia đình của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Kết quả lấy ý kiến sẽ niêm yết và công khai trong 15 ngày làm việc theo qui định.

      Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh – HUV – Phó Chủ tịch UBND huyện thông tin về kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đến thời điểm này và cùng cơ sở trao đổi, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân.

      Thông qua lớp tập huấn đã giúp cho cán bộ Mặt trận xã và các Ban công tác Mặt trận thôn, khu dân cư nắm vững nội dung, tiêu chí để triển khai thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đảm bảo khách quan, thực chất, chính xác và làm căn cứ để huyện đề nghị Trung ương công nhận huyện Phú Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2020./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT huyện