TIN TIÊU ĐIỂM

Tập trung sản xuất vụ mùa 2021
Ngày đăng 22/06/2021 | 16:38  | View count: 476

Phú Xuyên tập trung sản xuất vụ mùa 2021

      Vụ mùa năm nay, toàn huyện có Kế hoạch gieo cấy gần 7 nghìn ha lúa, trong đó diện tích cấy máy gần 990 ha. Cơ cấu nhóm giống lúa thuần chất lượng như BT 7 kháng bạc lá, HD T10, TBR 25, lúa nếp 55%; nhóm giống lúa thuần năng suất 35% diện tích; nhóm giống lúa lai và giống khác cấy 10% diện tích.

      Các cơ quan chức năng huyện, các xã, HTX Nông nghiệp trong huyện đang tích cực chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa 2021.

Tính đến ngày 21/6/2021, toàn huyện đã bừa cấy được hơn 70% diện tích, trong đó có xã đã bừa cấy được 100% diện tích. Một vài địa phương như xã Phú Túc, Phúc Tiến tranh thủ thời gian vào lúc sáng sớm, chiều tối bà con nông dân đã xuống đồng cấy mùa từ ngày 18/6/2021.

      Bà con nông dân ở các địa phương trong huyện cơ bản tập trung cấy mùa từ ngày 25/6 và phấn đấu cấy xong trong tháng 6/2021 dương lịch./.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.