TIN TIÊU ĐIỂM

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày đăng 13/05/2022 | 15:15  | View count: 160

Sáng ngày 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và định hướng tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

     Dự tại điểm cầu huyện Phú Xuyên có đồng chí Lê Ngọc Anh, Thành ủy viên, Bí Thư huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí HUV khóa XXV; Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Báo cáo viên, cộng tác viên Dư luận xã hội huyện; các đồng chí  trong Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND-UBND các xã, thị trấn.

Tại điểm cầu huyện Phú Xuyên

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Phú Xuyên

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí  Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương  Lại Xuân Môn  thông tin nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó đồng chí nhấn mạnh: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4-5-2022 đến ngày 10-5-2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ Năm để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

      Sau hơn 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương.

      Trên tinh thần quán triệt kịp thời, sâu sắc, những nội dung của Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, ngay sau Hội nghị, các cấp, các ngành cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về kết quả Hội nghị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân  để tạo sự đồng thuận; góp phần thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, kết luận, Quy định của Hội nghị vào cuộc sống, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra./.

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện